поздравления

любимым от женщин

защитникам отечества

от поручика Ржевского

от лошади Ворошилова

от капитана Немо

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.